KUNSTHUMANIORA BRUGGE

Katelijnestraat Brugge

in opdracht van:
Stad Brugge

oppervlakte:
2400m2

periode:
2010-2016

De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten bevindt zich reeds jaar en dag in het historisch hart van Brugge, maar plaatsgebrek fnuikt de verdere ontwikkeling van de school. Enkele historische entiteiten weerspiegelen het rijke verleden van de site en vormen de ideale voedingsbodem voor het kunstige onderwijs.

De school wordt als een campus ervaren met een centraal binnenplein geflankeert door de Bogaerdekapel. Dewelke gevat zit tussen het centrale binnenplein en een intiemere binnentuin. Net hier wordt een subtiele uitbreiding van de huidige refter ingeplant. Het volume plooit zich als het ware rond de bestaande lindeboom en richt zich maximaal op de binnentuin en de omliggende bebouwing en creëert zo een omsloten patio waar oud en nieuw elkaar ontmoeten. De volumetrie zoekt zijn aansluiting met de aangrenzende gebouwen, maar door zijn materialisatie distantieert het zich, waardoor als het ware een skulptuur in de tuin ontstaat. De geglazuurde en gesmoorde tegelpannen vormen een interessante enveloppe die naar gelang de atmosferische toestand meer of minder schakeringen teweeg brengen.

In de Noordstraat verrijst een nieuwbouw die zich niet dominant tracht op te stellen tegenover zijn omgeving. De rationele volumetrie die specifieke vaklokalen omhult wordt bekleed met duurzame materialen die passen binnen de historische context. Door aansluiting te zoeken op vlak van materiaal, ritmering en verhoudingen, wordt het gebouw één met zijn omgeving en zoekt er ook relatie mee. De structuur van het gebouw bestaat uit een betonskelet dat aan de binnenzijde zichtbaar blijft en zo een interessant contrast vormt met de eerder traditionele buitengevel. Door het zichtbeton af te wisselen met berken multiplex (waar nodig in akoestische variant) ontstaat een warme sfeer waar de leerlingen naar hartenlust kunnen fotograferen, dansen en zich verdiepen in woord-, kunst en drama.