POLITIE KONTICH

Koningin Astridlaan Kontich

in opdracht van:
Politiezone HEKLA

oppervlakte:
1300m2

periode:
2017-

De site voor het nieuwe politiekantoor ligt net buiten het centrum van de gemeente Kontich, op de kruising van twee drukke verkeersaders; de Konigin Astridlaan en de Duffelsesteenweg.

De nieuwbouw volgt de beweging van het perceel en zijn context, waardoor er een maximale zichtbaarheid gegarandeerd wordt en het bijkomend afsluiten van de site tot een minimum wordt herleid. Er ontstaat een goed afgesloten binnengebied met voldoende plaats voor het politionele parkeergebeuren en een kwalitatief groen binnengebied

Het gebouw is opgedeeld in 3 zones; het publieke, het semi-publieke en het politioneel gedeelte. Het publieke en semi-publieke gedeelte wordt in één van de benen van het gebouw geörganiseerd, aan de Duffelsesteenweg. Het politionele gedeelte wordt volledig voorzien in de andere vleugel. Door de vleugel met één bouwlaag aan de zuid- west zijde in te planten krijgen we een optimale oriëntatie binnen de bestaande context; de zon kan gedurende de volledige dag het binnengebied betreden. Het programma omvat open werkplekken voor de wijkinspecteurs en teamleaders, vergaderlokalen, verhoorlokalen, een refter en 2 polyvalente zalen.

Het gebouw is qua materialiteit opgebouwd uit 2 delen. Het gelijkvloers is een betonnen uniforme sokkel met een beperkt aantal openingen in natuurkleur aluminium schrijnwerk. Het niv +1 en +2 bestaat uit een betonnen kolommenstructuur, die deels wordt ingevuld met houten schrijnwerk en deels met een houten belatting.