GUIDO
GEZELLEPAD

locatie te brugge

in opdracht van:
Stad Brugge

oppervlakte:
2000m2

periode:
2012-2019

Het masterplan betreft de herorganisatie van de GLS-site te Roeselare. Het behoud van de sokkel en de luifel als identiteit van deze plek lijkt ons dan ook cruciaal in een verder verhaal. Door de loods aan de 4 zijden open te werken en de kantoren vooraan af te breken kunnen we de sokkel zien als een groot overdekt stedelijk plein als beginpunt van de groene “strip” die meer noordelijke wordt ontwikkeld. Onder de grote luifel worden een aantal gebouwde volumes geschoven, waarbij er een evenwicht gezocht wordt naar bebouwde ruimte en pleinen op de sokkel.

De 4 functionele gebouwen die momenteel gepland worden onder deze luifelzijn o.a. een polyvalente zaal, een jeugd- ontmoetingsruimte met repetitielokalen, atelierruimtes en een grote depot/opslagruimte. .

Deze zijn in het masterplan zo ingepland dat de meest publieke functies zich vooraan bevinden op de sokkel en dat er voldoende afwisseling is tussen bebouwde ruimte en open pleinen op deze sokkel. Het open karakter van deze structuur laat ook toe om diverse buitenactiviteiten te kunnen plannen op en rond deze sokkel. De uitvoering van de ontwikkeling van de site zal in verschillende fasen verlopen waarvan de eerste fase de bouw van het jeugdontmoetingscentrum en repetitielokalen betreft

Omwille van de specificiteit van de plek kiezen we voor een houten gevelbekleding van multiplex panelen. Enerzijds sluit dit mooi aan bij het karakter van het concept – paviljoenen onder een grote luifel – en de bestaande houten spanten van de loods. Anderzijds is het net deze luifel die het mede mogelijk maakt om houten panelen als duurzame gevelbekleding in te zetten.