FUIFZAAL
KNOKKE

Ravelingen te Heist

in opdracht van:
Stad Knokke

oppervlakte:
2500m2

periode:
2018

De fuifzaal vormt het ankerpunt in de omgeving en wordt daarom ook centraal op de site gepositioneerd. Op deze manier worden naast de fuifzaal twee pleinen gecreëerd; één aan de rechterzijde voor de ingang van het gebouw die dienst doet als inkomplein en één aan de linkerzijde waar de parking voor de organisatie, artiesten en de toeleveringen wordt voorzien. 

We streven ernaar om een zo veilig mogelijke verkeerssituatie te bekomen. Een belangrijk element voor een veilige omgeving betreft het creëren van een sterke afscheiding tussen de circulatiestromen voetganger - fietser - auto & vrachtwagens. 

Om dit te kunnen verwezenlijken wordt een fiets- en voetpad tussen de spoorwegbedding en het gebouw gecreëerd. Daarnaast wordt het auto- en vrachtwagenverkeer ontsloten via de Heistlaan langs het stationsplein. 

Belangrijk in het ontwerp is om een duidelijke leesbaarheid te creëren. Zo wordt aan de publieke zijde; aan de straatkant en het plein, gezorgd voor een gevel met eerder een open karakter. De circulatieruimte op het gelijkvloers communiceert via de transparante gevel met de omliggende plein. 

Aan de tegenovergestelde zijde van het gebouw , aan de kant van de spoorweg ,wordt een groene gesloten gevel voorzien. Hierdoor wordt het naastliggende fietspad omsloten door 2 groene wanden. Enerzijds de berm waarop de trein rijd en anderzijds de groene gevel van de fuifzaal.