DE VALIER
LIEDEKERKE

in opdracht van:
De Valier

oppervlakte:
-

periode:
2018

Deze ligging tussen wijk en bos maakt de locatie tot een belangrijk scharnierpunt. Dit vormt dan ook het uitgangspunt van onze visie over de site. 

Een eerste doelstelling voor het mindervalide centrum is een plek creëren waarbij wonen/verblijven centraal wordt gesteld. Dit zodanig dat de zorg op een evidente natuurlijke manier kan ingebed worden in het dagelijks leven van de bewoners.

Daarom vinden we het belangrijk om verwevenheid te creëren tussen het gebouw, de gebruikers en de omgeving.

Ondanks dat de verschillende gevraagde functies vervat zitten in ogenschijnlijk één gebouw wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen kantoren, ruimtes voor dagverblijf en ruimtes voor residentieel verblijf. De vormgeving van elk van deze delen varieert telkens afhankelijk van de functionaliteit, sfeer en uitstraling. 

 

De positionering t.o.v. elkaar, de wijk enerzijds en het reeds aanwezige centrum anderzijds, zorgt voor een variëteit aan belevingen en uitdagingen. Meer zelfs, onbestemde hoekjes kunnen meehelpen aan het reduceren van ongewenste prikkels en het scheppen van rust, terwijl de doorwaadbaarheid van het park zorgt voor een vanzelfsprekende deelname van de bewoners in de gemeenschap. 

Behalve de gemeenschappelijke leefruimtes, de kantoren en de buitenomgeving wordt ook voldoende belang gehecht aan de slaapkamers van de bewoners. Geen batterij aan slaapkamers in een gang, wel een plek voor elk individu dat in detail net iets anders is dan de rest. Een klein onderscheid, groot genoeg voor individualiteit.