HET PAND
WAREGEM

in opdracht van:
Stad Waregem

oppervlakte:
-

periode:
2018

in samenwerking met:
Bart Dehaene

NERO heeft in samenwerking met Architectenbureau Bart Dehaene een wedstrijdontwerp ingediend voor de restauratie van het civic- en shoppingcentrum ‘Het Pand’ in Waregem

In het oorspronkelijk ontwerp van E. Vanassche steunt de stedenbouwkundige integratie vooral op de as tussen de Markt en CC. De Schakel, uitlopend op de achterliggende recreatieruimte, die op haar beurt werd omzoomd door een aantal (laat-)modernistische silhouetten: toneeltoren, woongebouw, parkpaviljoen, …

Deze opeenvolging van vrijstaande objecten in een open ‘achterland’ is vandaag grotendeels verdwenen.

Bij de realisatie van Het Pand was er echter ook reeds een, toen mogelijk als gedateerd ervaren, vorm van stedelijkheid verdwenen. Het typisch historisch centrum rond de Markt was midden jaren ‘60 reeds een illusie, opgetrokken uit decorstukken, zoals o.a. blijkt uit de topgevels van de gebouwen waar later Het Pand zou komen.

We denken dat een ‘licht verdichten’ van de overgang tussen Markt en Pand ook in Waregem voor beide ruimten een meerwaarde (letterlijk en figuurlijk) kan opleveren. De Markt wordt terug duidelijk begrensd als centraal plein, Het Pand krijgt een eenduidig ADRES op deze Markt en door een nieuwe ‘schakel’ te concipiëren als een deels publiek podium krijgen de veelheid aan activiteiten die nu reeds doorgaan op deze plek een gepaste enscenering.

 

Wil men de kooplustigen letterlijk naar de nieuwe Zuid Boulevard ‘trekken’ dan dient volgens ons de bestaande hiërarchische opbouw versterkt. Hiervoor schuiven we het paviljoen naar 1 zijde waarbij de bestaande stegen vervangen worden door een straat met een meer stedelijk allure, met een breedte die meer aansluit bij het tweede gedeelte en waarbij alle obstakels worden verwijderd.

 

Als overgang naar de Esplanade stellen we cf. de Lijnbaan in Rotterdam voor om een d.m.v. lichte luifels gedefinieerde stedelijke kamer voor die op deze Esplanade een ceremoniële ruimte afbakent tussen de ingang van het Stadhuis en de toegang tot De Schakel.

Deze luifel ensceneert het maatschappelijk leven tussen deze publieke, culturele functies: rode loper voor het CC, podium voor huwelijken en andere gemeentelijke activiteiten. De Esplanade blijft net als de  Lijnbaan 1 ‘baan’ maar met minimaal begrensde accenten, tussen-ruimten die niet het resultaat zijn van plan-esthetiek maar van het dagelijks gebruik.