CM KORTRIJK

Herbestemming voormalige
CM site tot levendige plek
in de stad

in opdracht van:
ALIDES / ION
SOK

oppervlakte:
10.500 m2

periode:
2015-2018

De gebouwen van het ACV en de CM behoren tot het collectief geheugen, maar door de verhuis van de CM en het ACV naar andere locaties komt een onontdekte ruimte in de stad vrij. Een groot deel ervan staat reeds leeg en voldoet al lang niet meer aan de huidige normen en eisen.

Samen met ons team zijn we op zoek gegaan naar een frisse herbestemming van de site, waarbij maximaal ingezet wordt op kwaliteit voor de bewoners, de buurt en de toevallige passant. Door een doordachte analyse hebben we enkele gebouwen weten te integreren in een nieuwe geheel. De minst kwalitatieve gebouwen worden gesloopt zodat meerdere doorsteken naar het binnengebied uit de omliggende straten kunnen ontstaat. Deze zorgen voor een grotere doorwaadbaarheid van het bouwblok. De twee pleinen die ontstaan door de positionering van de volumes kennen elk hun eigen karakter.

We willen de verschillende gebouwen op de site leesbaar maken door ze een eigen identiteit, gekoppeld aan hun functie, te geven. Door voormalige kantoorruimtes om te vormen tot kwalitatieve appartementen wordt op een duurzame manier omgesprongen met de bestaande bebouwing. Ook het beschermde gebouw in de Vlamingenstraat wordt op deze manier aangepakt, uitgebreid en omgevormd tot een kwalitatief woongebouw dat respect heeft voor het bestaande erfgoed. 

Een verscheidenheid aan functies moet zorgen voor een nieuwe levendigheid; het totale programma omvat 20-tal klassieke appartementen, 55 assistentiewoningen, 12 casco-lofts, kantoren en 25 sociale woningen. Op het gelijkvloers zijn een aantal commerciële ruimtes strategisch ingepland.