CHRISTUS
KONINGKERK

Heistraat Sint-Niklaas

in opdracht van:
Stad Sint-Niklaas

oppervlakte:
-

periode:
2017-

in samenwerking met:
Plano
Bressers

In samenwerking met Plano architecten en Bressers architecten wordt gezocht naar een doordachte herbestemming van de Christus-Koningkerk en zijn site. De imposante, modernistische kerk bestaat uit een rechthoekig grondplan met een kerkniveau (+0,5), een onderkerk (-0,5) en een vrijstaande toren. In 2002 werd de kerk beschermd als monument omwille van zijn artistieke/architectonische waarde. 

We beogen een zefstandig-/ multi- inzetbaar gebouw dat zich transparant opstelt naar haar omgeving. Via een participatietraject met alle actoren zoeken we naar de integratie van enerzijds het verenigingsleven op de site en anderzijds een mogelijke culturele bestemming.  Een synergie met de school kan het huidige ruimtegebruik geoptimaliseerd worden en zal er een maximum aan groene ruimte overblijven.