BASISSCHOOL
MALEM

Renovatie en uitbreiding
van basisschool te Gent

in opdracht van:
Stad Gent

oppervlakte:
2400m2

periode:
2015-2019

De wijk Malem is bij velen gekend dankzij de zeer typerende tuinwijkarchitectuur van begin jaren 50 – witte baksteen, donker blauwe dakpannen en groene haagjes. Centraal in deze rustige uniforme wijk ligt het te renoveren schoolgebouw. Na ongeveer 20 jaar leegstand wordt de school nieuw leven ingeblazen door de uitbreiding van de nabij gelegen basisschool ‘het eiland’.

De aanpak bestaat uit twee delen. Enerzijds de renovatie van het bestaande schoolgebouw waarbij hoofdzakelijk gestreefd wordt naar een behoud van de typerende elementen en een uitzuivering van het ensemble.  Door de reorganisatie van de circulatie ontstaat een leesbaar geheel.

Anderzijds worden de verschillende annexen vervangen door een kwalitatieve uitbreiding.  De primaire functies (refter en overdekte speelplaats) vinden hun plaats onder een houten luifelstructuur. De secundaire functies worden lineair georganiseerd naast het gebouw. Zo blijft een grote speelplaats over.

Freinetschool het Eiland ambieert een brede school te zijn, waardoor een groot deel van het gebouw ook polyvalent ingezet moet worden.  Onder de luifel ontstaat een veelzijdige en uitnodigende ruimte. Zowel speelplaats, refter als atelierruimte kunnen volledig afgesloten worden voor gebruik door externen.

De renovatie en uitbreiding van het gebouw zal een dialoog tussen heden en verleden creëren dankzij het respect voor typerende kenmerken en een eenduidige toegevoegde structuur.