ADMINSTRATIEF
CENTRUM
EN BIBLIOTHEEK

campus Wemmel

in opdracht van:
Gemeente en OCMW

oppervlakte:
3100m2

periode:
2017-

De site van de toekomstige welzijnscampus is gelegen in het semi-publieke park gekoppeld aan de residentie Geurts. Binnen het project wordt de kwalitatieve open ruimte behouden en krijgen restruimtes van de site een duidelijke functie.

De welzijnscampus is meer dan alleen de infrastructuur waarin de administratieve functies, bibliotheek en polyvalente ruimte worden georganiseerd. Het is een plaats voor sociale interacties en een platform waar kennis en cultuur uitgewisseld kunnen worden. Door de sleutelpositie van de centrale foyer kan er een synergie ontstaan met verschillende of zelfs alle omliggende functies. Niet alleen de bibliotheek, polyvalente ruimte en cafetaria worden met elkaar verbonden, ook de flexibele lokalen voor derden kunnen ingezet worden. Deze schakelingen bieden de mogelijkheid om de campus te laten inspelen op de specifieke noden van elke activiteit. 

Er is veel belang gehecht aan de visuele verbinding tussen de ruimtes. Hierdoor wordt de bezoeker gestimuleerd om het hele gebouw te ontdekken. De eerst donkere, gesloten gang in het bestaande gebouw wordt opengewerkt waardoor de relatie tussen binnen en buiten hersteld wordt. Ook biedt het een grote meerwaarde aan het bestaande restaurant en verhoogt het de leesbaarheid van het gebouw en de site.