KOBA
BORGERHOUT

in opdracht van:
Koba

oppervlakte:
-

periode:
2019

in samenwerking met:
VK engineering

De uitdaging van de uitbreiding van de basisschool, Sint-Norbertus instituut en de integratie van de middenschool Instituut Maris Stella is om een duidelijke leesbaarheid van de site te creëren, waarbij de beleving en de ontmoeting van de kinderen centraal staat.

De sloop van enkele historisch gegroeide en ongestructureerde bebouwing zorgt voor een verademing van de site en biedt mogelijkheden naar een flexibele en logische structuur van de bebouwing.

Het nieuwe centrale gebouw met gemeenschappelijke functies als refter, leraarskamer en polyvalente zaal vormt het hart van de school en scheidt de speelplaats voor kleuters van de speelplaats voor lagere school en middenschool. Twee kwaliteitsvolle open ruimtes, met veel ruimte voor groen ontstaan.

De twee schooltoegangen worden geaccentueerd door een luifelstructuur. Aan de Kerkstraat wordt een school met 4 gevels ontworpen, wat naar lichttoetreding voordelig is en visueel een open schoolgebouw maakt. Functioneel ontstaat hier plaats voor 16 klaslokalen, een vaklokaal, administratieve functies en een ondergrondse sportzaal.

De toegang aan de Groenstraat met paviljoen voor secretariaat en groengevel zorgt voor een uitnodigend karakter. In deze bestaande bebouwing bevinden zich 6 kleuterklassen.

Beide scholen krijgen meer zichtbaarheid en transparantie in het stedelijke weefsel. Een relatie tussen stad en binnentuin ontstaat door de luifelstructuur, bovendien vormt deze een verbinding tussen de verschillende schoolgebouwen.