BASISSCHOOL
LEDEGEM

Nieuwbouw basisschool te Ledegem

in opdracht van:
DBFM Scholen van Morgen

oppervlakte:
1.572m2

periode:
2015-2019

De nieuwbouw voor de basisschool neemt in grote mate de positie van het bestaande, te slopen gebouw over. De opdeling van de campus wordt hierdoor geoptimaliseerd en er ontstaat een duidelijk leesbare, gestructureerde en goed functionerend schoolgebouw.

De nieuwbouw functioneert als begrenzend element voor de speelplaats, dewelke zo groot mogelijk behouden blijft. Tussen de nieuwbouw en het bestaande, te behouden schoolgebouw wordt een overdekte speelplaats / fietsenstalling geïntroduceerd. Deze fungeert als begeleidend element voor de gebruiker en positioneert zich als voornaamste element in het straatbeeld. Een sterke scheiding tussen de circulatiestromen voor voetganger - fietser – auto ontstaat. De nieuwbouw creëert een nieuw gezicht voor de school.

Centraal in het gebouw is de karakteristieke, ruimtelijke trap terug te vinden. De speelplaats wordt gevoelsmatig naar binnen op de verdieping getrokken. Dit element is niet louter een verticale circulatie, maar wordt bruikbaar voor allerhande (muzikale) optredens, als uitbreiding voor een klaslokaal, speelruimte ...

Een flexibele indeling staat voor dit project centraal. Het volledige gebouw wordt namelijk zowel fysiek als ruimtelijk gedragen door een open grid van balken en kolommen.