SW3
MEULESTEDE

26 woningen en appartementen
rondom boomgaard te Gent

in opdracht van:
WoninGent

oppervlakte:
2500m2

periode:
2016-

Het concept voor dit woonproject start vanuit het creëren van een afwerking voor de momenteel losse sociale woonvolumes van de wijk Meulestede. Dit concept is gestart vanuit de pilootprojecten Muide-Meulestede. Deze inplanting van de woonvolumes zorgt brengt een zee van ruimte met zich mee voor de buurt. Want door de woningen in de rand van de site te voorzien wordt er een grote groenzone gevrijwaard. Deze groenzone biedt de voortuin voor de twee woonvolumes én een duidelijk afgebakende publieke ruimte voor de buurt.

Aan de rand met de bestaande grondgebonden eengezinswoningen van de Meulestedesteenweg komen opnieuw 10 grondgebonden eengezinswoningen. Deze woningen worden tuin aan tuin gepositioneerd met daartussen een kruiwagenpad. Ter hoogte van het grotere woonvolume in de Marseillestraat wordt dan een meergezinswoning van 15 appartementen voorzien.


De meergezinswoning geeft schaal aan de publieke ruimte. Op de kop van de Marseillestraat is ze vier bouwlagen hoog waardoor er een markant gezicht wordt gecreëerd. Ter hoogte van de nieuwe publieke ruimte verlaagd ze naar drie bouwlagen waardoor het gebouw een menselijke schaal krijgt. De grote uitsparingen voor terrassen zorgen levendige gevels met een interessante architecturale uitstraling.

Er worden parkeerplaatsen voorzien op het maaiveld ter hoogte van de inrit aan de Meulestedesteenweg. Ook onder het appartementsgebouw worden vier parkeerplaatsen voorzien. Bovendien worden fietsenstallingen dichterbij voorzien. Er wordt een glazen volume voorzien tussen twee woningen in dat kan dienst doen als fietsenstalling en kruidentuin.

Per appartement en woning wordt één overspanning gemaakt zodat in elke woonentiteit de ruimte vrij indeelbaar is en geen dragende wanden worden voorzien binnen de indeling van de woning. Dit geeft een grote flexibiliteit naar de toekomst toe.