ONTWIKKELING
VOORMALIGE
RODANIA SITE

Limburg Stirumlaan en
Ambiorixlaan te Wemmel

in opdracht van:
ALIDES

oppervlakte:
6500m2

periode:
2017-

De herbestemming van de voormalige Rodania-site is een gemengd project met een mix van woontypologieën in een groene omgeving. De diversiteit aan woontypologieën geschakeld rond een groene ruimte maken van de herbestemming een interessant project op schaal van zijn omgeving.

Het vertrekpunt is het maken van een kwalitatieve groene binnenruimte binnen het nu zeer dens bebouwde gebied. Een bouwfysische en structurele analyse van de bestaande gebouwen heeft ons geleerd dat deze niet geschikt zijn voor herbestemming. Deze verdwijnen dan ook en maken plaats voor een geïntegreerd project dat de kwaliteiten van de plek ten volle kan uitspelen.

Het niveauverschil van de site bedraagt ongeveer 3meter van het hoogste peil aan de Limburg Stirumlaan tot het laagste peil aan de Ambiorixlaan.  Dit niveauverschil spelen we ook uit in het ruimtelijke concept waarbij de toegang tot de ondergrondse parkeergarage zich op het laagste punt bevindt en ook de woningen gebruik maken van het natuurlijke niveauverschil zodat zij één ondergrondse verdieping hebben die aansluit op het niveau van het achterliggende landschap en 2 bovengrondse verdiepingen met toegang tot het binnenplein dat op het niveau van de Limburg Stirumlaan ligt.

De parkeergarage zelf bevindt zich maximaal onder de gebouwde volumes van de appartementen en woningen zodat de groene ruimte zich op volle grond bevindt en er hoogstammige bomen kunnen aangeplant worden. Waar dit niet mogelijk is voorzien we een dik pakket aarde op de parking zodat ook hier gras, planten en struiken kunnen op geplant worden.  

De centrale tuin wordt de katalysator voor het project en zal als groene ontmoetingsplek fungeren tussen de verschillende gebouwen die hierop allen hun toegang krijgen georiënteerd.

Er wordt een doorsteek op de site voorzien voor fiets- en voetgangers over de collectieve tuin heen. Dit zorgt voor een grotere doorwaadbaarheid van het hele binnengebied en betrokkenheid bij de buurt. Doordat alle units een rechtstreekse en veilige toegang tot de collectieve tuin hebben zijn we er van overtuigd dat deze ook intensief zal gebruikt worden.