MISPELPLEIN

Stene Oostende

in opdracht van:
ION

oppervlakte:
6000m2

periode:
2017-

In een bestaande verkaveling in Stene, ten zuiden van Oostende, wachten voormalige sportvelden om een nieuwe betekenis te krijgen. Het verdichten binnen beschikbare ruimte aan de rand van Oostende vormt een eigentijdse kwestie waar we graag aan meedenken. De ligging binnen een bestaande verkaveling brengt bijkomende verkeersstromen teweeg, dewelke we binnen het project zoveel mogelijk aan de rand wensen te organiseren, zodat een verkeersluw binnengebied ontstaat. De introductie van publiek groen op de voormalige sportvelden zal een gevoelige meerwaarde betekenen voor het project, de ruimte omgeving en de directe aanpalenden in het bijzonder.

Het centrale park wordt omgeven door nieuwe rijwoningen die zich hier volledig op oriënteren. Dit zorgt ervoor dat er een levendige grens ontstaat aan de rand van het park, en waarbij de woningen private terrassen krijgen aan de parkzijde om zo nog meer de relatie met het park aan te gaan. In 2de lijn krijgen de parkwoningen een eerder intieme private tuin aan de achterzijde, dewelke gekoppeld is aan tuin-/fietsberging en de gegroepeerde parkeerzones.

Het benaderen van de site gebeurt via het Mispelplein waar de rijwoningen onderbroken worden en er ruimte ontstaat voor groene tussenruimte. Deze tussenruime wordt doorgetrokken tot op het openbaar domein en vormt een uitnodigende benadering tot het groene binnengebied. Op het knooppunt van de stroken rijwoningen, ontstaat een toegangsplein dat het scharnierpunt vormt van de nieuwe ontwikkeling en een poort vormt tot het publieke park. Door het introduceren van een kruiwagenpad en voetganger-/fietsersverbindingen, maken we de site permeabel voor de buurt en kan eventueel een extra, trage ontsluiting voor de buren gecreëerd worden.

De rijwoningen binnen het project zijn verschillend qua typologie, zodat een ruime mix aan woningen aangeboden kan worden op maat van de bewoners. Deze typologie vertaald zich in subtiele verschillen op vlak van architectuur, zodat een divers beeld gecreëerd wordt dat toch als één geheel ervaren wordt.