VDAB
ANTWERPEN

in opdracht van:
VDAB

oppervlakte:
2.500m2

periode:
2011-2015

Deze opdracht dateert van 2005 waarbij NERO als laureaat van de open oproep werd verkozen. Sinds 2011 werd deze opdracht opnieuw opgestart met een gewijzigd programma en werd de studieopdracht beperkt tot de gebouwen palende aan de Provinciestraat.

De 2 bestaande gebouwen van de VDAB in de Provinciestraat beantwoorden op geen enkel vlak meer aan de eisen van vandaag, Deze worden samen met de aanpalende woning ernaast afgebroken om plaats te maken voor een nieuw opleidingscentrum. Tegelijkertijd maken we hiervan gebruik om het binnengebied tussen de voorbouw en blok C te gaan ontpitten zodat de schaarse buitenruimte kan gemaximaliseerd worden.

Het openwerken van de dichtgeslibde site was reeds in 2005 een uitgangspunt en blijft vandaag even hard nodig. De voorbouw wordt rationeel opgebouwd met een sterk aandachtspunt naar een duidelijke circulatie, iets wat vandaag op de VDAB site enorm ontbreekt. De as van blok C wordt doorgetrokken via de buitenruimte helemaal tot in de straat. Hier bevindt zich het onthaal en de doorrit voor leveringen en aansluiting met de kelder.

Grote ramen van 3 bij 3 meter ponsen het massieve volume zowel aan de voorgevel als aan de achtergevel in en zorgen voor een rijke aanwezigheid van licht en zicht in het diepe en compacte bouwvolume dat voornamelijk bestaat uit leslokalen, vergaderzalen en grote refter.

De plint van het gebouw werkt structurerend en was ook de aanleiding voor de kunstintegratie verzorgt door Adrien Tirtiaux met zijn werk ‘plan du carriere’