EIGEN THUIS
GRIMBERGEN

masterplan en nieuwbouw voor een
woonvoorziening van 30 volwassenen

in opdracht van:
vzw Eigen Thuis

oppervlakte:
2400m2

periode:
2014 (wedstrijd OO)

Studieopdracht voor het bouwen van een woonvoorziening voor dertig volwassen personen met een zware motorische handicap.

 Het huidige gebouw bevindt zich te midden een typisch Vlaamse verkaveling en voldoet niet langer aan de huidige noden en eisen om een kwalitatieve dienstverlening te bezorgen aan de bewoners.

 Vertrekkende vanuit het idee dat elke bewoner zijn eigen huis dient te hebben is het interessant om een typologie te nemen die aansluit bij de omliggende woningen in de wijk.

Als herkenbare ankerpunten in de omgeving worden 4 grotere hoekvolumes toegevoegd. Ze vormen de verbinding tussen het wijkgebeuren en de centrale functies van het gebouw.

 Elke studio heeft zowel een interne als een externe circulatie waarop men beroep kan doen, dit om het gevoel van individueel wonen te ondersteunen. De interne circulatie wordt vooral gebuikt voor de aangepaste zorg die elke bewoner nodig heeft. De interne deuren van de studio’s fungeren gelijktijdig als achterdeur voor het personeel, en als secundaire voordeur voor de medebewoners.

 

De interne circulatie wordt niet gezien als een eindige gang, maar eerder als een oneindige lus rondom de zorgvolumes, de polyvalente zaal en de patio’s. Deze lus resulteert in een afwisseling van zowel binnen- als buitenruimtes, waardoor er telkens een andere beleving van het gebouw mogelijk wordt.

 De studio’s geven door hun ruimtelijke opvatting naast een aangename beleving ook veel mogelijkheden om in te spelen op oriëntatie, lichtinval, technieken, ...

 Langsheen de studio’s wordt een kleine meanderstructuur gecreëerd als bufferzone voor het binnenkomen. Deze bufferzone bevat onder meer de natte cel (en de technische ondersteuning ervan), het kastelement in de gang, de ruimte voor individuele tellers, ...

Boven deze bufferzone wordt er voldoende ruimte voorzien voor het verloop en de verspreiding van allerlei technieken. Elke studio krijgt een kleine, persoonlijke voortuin. Het idee van netwerking krijgt optimaal vorm: er ontstaat een draagvlak voor zowel de andere bewoners, de buren in de wijk als de volledige dorpsgemeenschap van Grimbergen. Het geheel speelt zowel in op micro- als macro-niveau .