SH
WILLEBROEK

Akkerlaan te Willebroek

in opdracht van:
Volkshuisvesting Willebroek

oppervlakte:
12.000m2

periode:
2015-

Bouw van 80 sociale appartementen te Willebroek. De appartementen worden per 16 geclusterd in 5 aparte volumes, hiertussen wordt een zeer groene parkzone ontworpen met maximaal behoud van de bestaande vegetatie.

Belangrijke randvoorwaarde voor de positionering van de 5 verschillende volumes was een zo maximaal mogelijke afstand tussen de urban villas creëren en tegelijkertijd ook doorzichten door het hele perceel te behouden. Voor de parkeergarage is gekozen om deze half-verzonken te voorzien zodat er een verheven plein ontstaat die een eerste buffer vormt tussen het publieke en privaat terrein van de appartementen. Bovendien kan er zo natuurlijk daglicht (en ventilatie) in de parking voorzien worden en hebben we een aanzienlijk beperkter grondverzet.

 

De aanvullende algemene functies zoals afvalbergingen, fietsenstallingen e.a. worden allemaal in de parkeergarage voorzien om de parkzone zo minimaal mogelijk te belasten.

Dit project kadert in het masterplan voor Willebroek Akkerlaan, waarbij een intense samenwerking nodig is tussen de ontwerpers van de verschillende percelen en de overkoepelende aanleg omgeving