KUNSTHUMANIORA ANTWERPEN

Karel Oomsstraat Antwerpen

in opdracht van:
GO!

oppervlakte:
3000m2

periode:
2005-2010

De uitbreiding van de kunsthumaniora is opgevat als een autonoom volume dat een evenwichtige toevoeging vormt aan het bestaande kasteel dat genesteld is tussen de hoge bomen van het 100 jaar oude park. Het oude kasteel stond in de ontwerpopdracht centraal en er werd geopteerd om het sollitaire karakter van het kasteel te bewaren en te versterken. Er werd ervoor gekozen om het typische straatbeeld van afwisselend gesloten en open bebouwing te respecteren.

De sokkel van het nieuwe volume herbergt een podiumzaal met 150 zitplaatsen, toneelklas/repetitieruimte en artiestenloges. Dit gedeelte kan buiten de schooluren verhuurd worden aan derden. Op deze sokkel worden de ateliers voor muziek en beeldende kunsten gestapeld. 

Het geheel wordt doorsneden en gesplitst door een verticale circulatiezone. Door de circulatie te concentreren en gangen te vermijden zijn we in staat de ruime foyer als schakel tussen kasteel en uitbreiding te plaatsen.

Hoewel het bestaande kasteeltje en de nieuwe uitbreiding ruimtelijk en vormelijk sterk onafhankelijk zijn, zijn ze functioneel toch sterk op elkaar betrokken. Insnijdingen in de gebouw volumes brengen noorder- en indirect licht tot diep in het gebouw. Naast de theaterzaal zijn er bovendien 8 muziekstudio’s en 11 flexibele klaslokalen.